Här hittar du resultatlistor från de sanktionerade tävlingar som Föreningen Falken Petanque (FFP) arrangerar.
Dessa tävlingar är som regel endast öppna för spelare med tävlingslicens.