FFP Föreningen Falken Petanque

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Historik: Under sommaren 2003 funderade några boulespelare i Falkenbergs Bouleallians, bland andra framlidne Inge Bergsten, samt Sune Johansson i Falkboule på hur man kunde få licens för att spela i större tävlingar. Hans Tisell som var medlem i Interboule (då en licenserad förening) tillfrågades. Det kallades till ett intressemöte den 15 sept. 2003. Mötet beslöt att bilda en interimsstyrelse och därvid bildades föreningen. Den första styrelsen bestod av Hans och Elin Tisell, Inge och Maj-Britt Bergsten. Vidare ingick Sune Johansson och Uno Söderström. Inträde i Svenska Bouleförbundet beviljades 12 dec. 2003.

Vid föreningens första officiella möte i januari 2004 beslöts att klubbfärgen skulle vara grön och hur klubbmärket skulle utformas.

Deltagarantalet var vid starten ca. 50 st. I mitten av maj 2016 är antalet medlemmar nära 96, varav mer än 86 har licens via FFP och 3 via andra klubbar.

  

Stadgar: § 1. Föreningens uppgift: Att vara paraplyklubb för tävlingsboulare i Falkenbergs kommun, att ge förutsättningar för deltagande i SBF:s tävlingar samtidigt som de kan spela för sina olika organisationer enl. § 5 i SBF:s tävlingsreglemente.
 

Träningstid: Tisdagar med start kl. 16:00. Andra tisdagen i varje månad har vi månadsmästerskap.
 

Varbergsserien: Ett lag från FFP. deltar i seriespel i Varberg under vinterhalvåret.

  

Kostnad: Årlig medlemsavgift är 100:-. Önskar du licens i SBF tillkommer 250:-/år.

Melemskap: Ansökan görs till någon av nedanstående.

  

Kontaktpersoner: Eilert Eskelid (sekr.) och Bengt Johansson (kassör).