kommittéer

Fastighet 2023

Eilert Eskelid, SPF, sammank

Kalle Blucker, SPF
Thore Malmgren, SPF
Sten Ivarsson, Veteranerna
Bertil Berggren, SPF

Banor 2023

Jan-Inge Andersson, Vet. sammankallande,
Rolf Bengtsson, HjärtLung,
Bengt-Arne Nelson, Tullbron
Lars Öberg, SPF,
Eilert Eskelid, SPF
Kurt Larsson, Vet. är resurs

Caférörelse & hallvärdar 2023

Lennart Henriksson, Falkboule.

Lotteri 2023

Eilert Eskelid, SPF
Ove Johansson, Styrelsen

Sponsring 2023

Margareta Edman, Styrelsen

Serie och tävling 2023

Ove Johansson. Styrelsen

Bengt Johansson, HjärtLung

Uthyrning 2023

Gun-Britt Karlsson, Styrelsen

Sjukvård 2023

Mona Larsson Percat, Tullbron
Gunvor Byström, HjärtLung

hallvärdar 2023

1    Varje klubb skall tjänstgöra så många veckor som motsvarar antalet medlemmar, fördelat över kalendeåret.

2   Vessige och Årstad skall tjänstgöra mellan 1/10 och 31/3. Även PRO skall tjänstgöra under denna tid.