Kommittéer

Fastighet 2022

Eilert Eskelid, styr, sammank

Leif Qvarford, Tullbron, el

Kalle Blucker, SPF
Thore Malmgren, SPF
Sten Ivarsson, Veteranerna
Bertil Berggren, SPF

Banor 2022

?

Caférörelse & hallvärdar 2022

Lennart Henriksson, Falkboule.

Lotteri 2021

?

Sponsring 2022

StMargareta Edman, Styrelsen

Serie och tävling 2021

Ove Johansson. Styrelsen

Bengt Johansson, HjärtLung

Uthyrning 2022

Gun-Britt Karlsson, Styrelsen

Sjukvård 2021

?

hallvärdar 2022

1    Varje klubb skall tjänstgöra så många veckor som motsvarar antalet fullbetalande  medlemmar, fördelat över kalendeåret.

2   Vessige och Årstad skall tjänstgöra mellan 1/10 och 31/3. Även PRO skall tjänstgöra under denna tid.