SPF Falkenberg - Skrea

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Klubbens bakgrund Inom pensionärsföreningen Falkenberg-Skrea finns ett starkt intresse för boulesporten. SPF-klubben har enbart SPF-medlemmar, huvudsakligen från Falkenberg-Skrea. Just nu är vi omkring 109 aktiva damer och herrar.

 Styrelse:

Ordförande          Elvy Nilsson   070-6846708
Vice ordf.             Per-Arne Udén 070-5910576
Kassör                 Bengt Haraldsson  0346-15536, 070-6847158
Vice kassör          Lena Malmgren 070-2757421
Sekreterare          Marianne Blücker 070-3270119
Vice sekr.             Ann-Britt Joelsson 070-3328825
Festsamordnare   Göran Bondesson 070-6274595 
    
    
Kontaktman SPF  Inga-Lill Käki 073-0799869

SPF:s representant i samrådsgruppen är Per-Arne Udén 

0346-97106, 0705-910576
 

Ny medlemmar, som också är medlemmar i SPF, är välkomna i gemenskapen.
 

Speltider i Boulecenter

Vi har tillgång till ett antal banor för inomhus- respektive utomhus spel på följande tider.

- tisdag 09.30 - 12.00

- onsdag 16.00 - 19.00
 

  
 

                                        
                                             
                                             

 

SPF deltar med fyra lag i Alliansens seriespel

Lagledare

Getingen  Björn Lindell,

Biet          Anna-Carin Nilsson och Anna-Lena Johansson

Humlan    Ingvar Persson
Myggan    Elvy Nilsson