SPF Falkenberg - Skrea

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Klubbens bakgrund Inom pensionärsföreningen Falkenberg-Skrea finns ett starkt intresse för boulesporten. SPF-klubben har enbart SPF-medlemmar, huvudsakligen från Falkenberg-Skrea. Just nu är vi omkring 109 aktiva damer och herrar.

 Styrelse:

Ordförande          Elvy Nilsson   070-6846708
Vice ordf.             Håkan Lindell 0346-12253  070-5174072
Kassör                 Bengt Haraldsson  0346-15536, 070-6847158
Vice kassör          Ann-Britt Joelsson 070-3328825
Sekreterare          Bengt Haraldsson
Vice sekr.             Marianne Blücker 070-3270119
Festsamordnare   Lena Malmgren 070-2757421
Styrelsemedlem   Olle Ström  072-5798388    
    
Kontaktman SPF Håkan Lindell  0346-12253, 070-5174072

SPF:s representant i samrådsgruppen är Per-Arne Udén 

0346-97106, 0705-910576
 

Ny medlemmar, som också är medlemmar i SPF, är välkomna i gemenskapen.
 

Speltider i Boulecenter

Vi har tillgång till ett antal banor för inomhus- respektive utomhusspel på följande tider.

- tisdag 09.30 - 12.00

- onsdag 16.00 - 19.00
 

  
         Årsmöte den 9 maj kl. 16,00    Välkomna,                                   
                                             
                                             

 

SPF deltar med fyra lag i Alliansens seriespel

Lagledare

Getingen  Björn Lindell,

Biet          Renate Svensson

Humlan    Ingvar Persson
Myggan    Elvy Nilsson