SPF Falkenberg - Skrea

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Klubbens bakgrund Inom pensionärsföreningen Falkenberg-Skrea finns ett starkt intresse för boulesporten. SPF-klubben har enbart SPF-medlemmar, huvudsakligen från Falkenberg-Skrea. Just nu är vi omkring 100 aktiva damer och herrar.

 Styrelse:

Ordförande          Per-Arne Udén  070-5910576
Vice ordf.             Lena Malmgren  070-2757421
Kassör                 Gunne Haraldsson 070-6686394
Vice kassör          Iréne Eskelid  070-3913574
Sekreterare          Marianne Blücker 070-3270119
Festsamordnare   Göran Bondesson 070-6274595 
    
    
Kontaktperson SPF Maj-Lii Månsson tel. 0732-00 02 47

Ny medlemmar, som också är medlemmar i SPF, är välkomna i gemenskapen.
 

Speltider i Boulecenter

Vi har tillgång till ett antal banor för inomhusspel respektive utomhusspel på följande tider.

- tisdag 09:30 - 12:00

- onsdag 16:00 - 19:00
 

  
 

                            
                      
             
                                             
                                             

 

SPF deltar med tre egna lag, samt laget Mixen - tillsammans med PRO, i Alliansens seriespel

Lagledare

Getingen  Björn Lindell,

Biet           Anna-Lena Johansson

Mixen       Lars Bergman och Solveig Tideman
Myggan    Heimo Käki