VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Klicka på en bild så blir den större

Klicka på >>> så länkas du vidare

 

Klicka här så får du hjälp att hitta

var du ska leta >>>

Regelskolan

 

Ringen ska läggas där lillen låg när förra omgången slutade.

 

Du får flytta ringen bakåt. Men bara så långt att den hamnar högst 11 m från motsatta kortsidan.

 

Du får inte flytta ringen framåt eller åt sidan (utom när den hamnat för nära ett hinder).

Namnlistor "Vi vill kunna spela i Boulehallen"

Måndagen den 19 oktober fick styrelsen ett antal namnlistor med rubriken "Vi vill kunna spela i Boulehallen".
 

Styrelsens hantering av namnlistorna "Vi vill kunna spela i Boulehallen"

Torsdagen den 22 oktober hanterade styrelsen namnlistorna - "Vi vill kunna spela i Boulehallen" - och här nedan är resultatet av denna hantering:

Meddelande till dem som har skrivit på namnlistan "Vi vill kunna spela i Boulehallen"

Nedanstående meddelande har - i flertalet fall via mail - sänts till dem som har skrivit på någon av namnlistorna. Vi har fått svar/läskvitto från ett fåtal och av dem är det flera som - av olika skäl - inte längre är intresserade av möjligheten att spela inomhus.
Om någon - oavsett skäl - inte vill stå för det vederbörande har skrivit på är detta en angelägenhet mellan denna person och de/den som står bakom listorna, inget som styrelsen kan göra något åt.

Meddelandet till dem som har skrivit på någon av listorna.

skrivelse till styrelsen, från Bengt Horn, Björn Lindell och Mats Thulin, den 26 oktober

Den 26 oktober kom nedanstående skrivelse, från Bengt Horn, Björn Lindell och Mats Thulin, angående styrelsens beslut den 22 oktober.

föreningsstämma

Årets ordinarie föreningsstämma är planerad till måndagen den 14 juni. På vilket sätt den kommer att genomföras är ännu inte klart. Det beror naturligtvis på den pågående pandemins utveckling. Det finns dock en lag som ger ett flertal möjligheter för en ekonomisk förening att genomföra en stämma, under de förhållanden som nu råder.
Förhoppningen är naturligtvis att omständigheterna skall medge att vi på något sätt kan träffas.

Händer i anläggningen

Den 29 mars tar SPF över hallvärdskapet efter Veteranerna.
Länk till hallvärdsschema <<<

 

Ovanstående besked kom söndagen den 28 mars 2021 på Svenska Bouleförbundets hemsida. Alliansens styrelse har beslutat att lägga ut detta på vår hemsida. Styrelsens kommentar är att Alliansen, eller dess styrelse, inte är ansvarig för vad som händer i samband med eventuell utomhusträning. Ansvaret för vad som kan hända i samband med sådan träning ligger hos den som tränar, alternativt hos den som initierar träningen, inte hos alliansen eller dess styrelse.

Tiaspelet läggs ner

Vid mötet den 10 december beslutade styrelsen att lägga ner alliansens tiaspel. Skälet är att det under lång tid inte har varit så många deltagare att spelet har kunnat genomföras. Som en följd av detta har de tjänstgörande hallvärdarna förgäves öppnat serveringen.
Beslutet gäller tills vidare och kan naturligtvis upphävas, om det i framtiden visar sig att intresset är till-räckligt stort.

Tävling går före träning

Vid mötet den 10 december 2018 beslutade styrelsen, angående träning och tävling, att införa samma regel som i andra idrottsanläggningar. Det betyder att tävling i fortsättningen går före bokad träningstid.

Styrelsens besked angående pandemikommitté.

I dag, den 1 november 2020 har styrelsen tagir nedanstående ställning, angående  pandemikommittén. Att det har tagit några dagar beror del på att styrelsen skall enas om ett ställningstagande, dels på att det fanns signaler som visade att det kunde ha blivit särskilda restriktioner i Halland. 

ordförandens kommentar

Onsdagen den 10 mars 2021 kom ytterligare ett brev. Denna gång till styrelsens ordförande, Ove Johansson.
Den här gångern var avsändaren inte anonym.
Det kom från Mats Thulin och här följer ordförandens kommentar till brevet.

Beträffande Mats Thulins brev kan följande sägas:
Jag har inte ett ögonblick misstänkt att han låg bakom det anonyma brevet. Jag har dock en ganska klar uppfattning om vem det kan vara.

För ett år sedan hade vi 559 medlemmar. Enligt bok-föringen  är det i dag 525 stycken som har betalat medlemsavgift för år 2021. 
När Mats skriver att vi nu har cirka 450 medlemmar stämmer detta alltså inte.

Påpekas bör kanske att vi den 30 september hade 559 medlemmar och ett år tidigare 594.
Vi har under de senaste åren tappat en del, när det gäller medlemsantalet.
För några år sedan hade vi till exempel 621 medlemmar den 30 september.

Jag vill också påpeka att Mats vid något tillfälle till styrelsen har framfört att de åtgärder vi i ett tidigare skede vidtagit var befogade.

Det finns också anledning minnas att vi i höstas tillsatte en pandemikommitté, bestående av Bengt Horn (ordförande), Björn Lindell och Mats Thulin.
När det stod klart att styrelsen  hade de åsikter som framgår av bilden här ovanför – till exempel att samtliga inköp skulle godkännas av alliansens ekonomiansvarige (Stig Andersson) – var det plötsligt inte längre intressant. Det kom ett mail, där det bland annat framgick att de tre lämnade det uppdrag, som de tidigare sagt ja till. De som har gjort fel är med andra ord inte styrelsen.

Vad gäller de 120 som hade skrivit på namnlistorna, kunde vi direkt konstatera att ett antal av dessa inte ens var medlemmar i alliansen och vi hade dessutom ingen aning om vilka som verkligen var medlemmar när de skrev på.
I och med att vi utsåg en pandemikommitté, som bland annat skulle organisera den efterfrågade verksamheten inomhus behandlade vi ju ändå begäran på ett önskat sätt.
 
För egen del kan jag konstatera att jag väl minns stämman 2013. Vid denna stämma återkom jag  till styrelsen och blev med acklamation vald till ordförande.
Jag återkom förresten efter att ha övertalats av en ledamot som - efter en votering - blev avsatt av denna stämma.
Ove Johansson

 

Kom också till

BOULECENTER

En annan oas

för boulare i

Falkenberg med

omnejd

.

Boulecenter

med banor, hall och mötesrum kan du hyra för några timmar eller en kväll >>>

ANNONSPELAREN

 

Vill du annonsera här,tryck >>>

Även i vänsterspalten har vi plats för annonsörer. Med eller utan bild.

 

Är du intresserad? Tryck >>>

Nytt hallvärdschema!

Ett nytt hallvärdsschema finns nu publicerat.
Följ den länk som finns högt upp på denna sida!

anonymt brev till styrelsen

Tisdagen den 9 mars 2021 kom nedanstående anonyma brev till styrelsen.

Det finns en ganska god uppfattning om vem det är som kan ha sänt detta brev. 
Hen har uppenbarligen inte haft förmågan/viljan att tolka den text som dels finns på denna sida, dels finns på Facebook, dels finns anslagen i hallen. I hallen är den också väl synligt utifrån.

Påpekas bör kanske att Halland under senare veckor har varit en av de regioner som har haft flest nya smittade och att Falkenbergs kommun har varit en av kommunerna med flest nya smittofall, per 10 000 invånare.

Dessutom är det ju faktiskt så att en stor andel av medlemmarna i Falkenbergs Bouleallians tillhör gruppen 70+. Ja, vi har faktiskt också ett avsevärt antal medlemmar som är 80+ och några som är 90 år, eller närmar sig denna ålder.

Styrelsen har vid flera tillfällen uppmanats att närmare precisera vad som gäller utomhus. Skälet till dessa uppmaningar har tolkats som ett försök att ha någon att skylla på, om det skulle hända något och det då behövs en "syndabock"
.

Ytterligare ett brev

Ordföranden, Ove Johansson, kommenterar här bredvid brevet från Mats Thulin.