Tävling går före träning

Vid mötet den 10 december 2018 beslutade styrelsen, angående träning och tävling, att införa samma regel som i andra idrottsanläggningar. Det betyder att tävling i fortsättningen går före bokad träningstid.

Tiaspelet läggs ner

Styrelsen har beslutat att lägga ner alliansens tiaspel. Skälet är att det under lång tid inte har varit så många deltagare att spelet har kunnat genomföras. Som en följd av detta har de tjänstgörande hallvärdarna förgäves öppnat serveringen.
Beslutet gäller tills vidare och kan naturligtvis upphävas, om det i framtiden visar sig att intresset är till-räckligt stort.

Alliansens styrelse

Till styrelseordförande är Ove Johansson - omvald på ett år. Kvarstående ledamöter är Eilert Eskelid och Gun-Britt Karlsson - båda är sedan tidigare valda till 2023. Nyvalda ledamöter är Margaretha Edman och Rolf Karlsson Söderby. Båda valda på två år.
Nyvalda suppleanter är Marie-Louise Svensson och Mona Ståhl. Båda valda på ett år.

nya regler för spelavgiften

Styrelsen beslutade vid sitt möte, den 5 oktober 2022, att ta bort möjligheten till en lägre spelavgift på sommaren. Vi skall alltså ha ett generellt pris på 400 kronor i spelavgift, oavsett när en medlem löser detta.

temperaturen i hallen

Eftersom kostnaden, för den energi hallen gör av med, har ökat dramatiskt är ambitionen nu att begränsa temperaturen i hallen.
Av denna anledning uppmanas den som besöker hallen att klä på sig lite extra - till exempel att ta på sig en extra tröja!

Falkens vintertrippel

Efter tre omgångar monrad gick samtliga 24 lag till slutspel.

Valberedningen påminner

Valberedningen påminner om att 2022 års stämma beslutade att samtliga föreningar skall nominera minst en person till framtida styrelseval!

årsstämma 2023

svar från alliansens styrelse, på en Debattartikel i Hallands nyheter

mera om  "lejonen"

svar på insändare i hn

Händer i anläggningen

Den 6 mars tar SPF över hallvärdskapet efter Veteranerna.
Länk till hallvärdsschema <<<


Fredagen den 17 mars kl. 18
Träning inför landslagskvalet

Lördagen den 18 mars kl. 9:30
FFP: Landslagskval V55.
Måndagen den 20 mars 13:30
Alliansens styrelse.
Måndagen den 20 mars kl. 15
Vessige: Årsmöte.
Tisdagen den 21 mars kl. 18:00
Uthyrning.
Torsdagen den 23 mars kl. 16
Tullbron: Årsmöte
Fredagen den 24 mars kl 09
Alliansens seriespel.
Söndagen den 26 mars kl. 9:30
HSBF:s distriktsmöte.
Torsdagen den 30 mars kl. 15
Årstad: Årsmöte.
Fredagen den 31 mars kl. 09
Alliansens seriespel.

icke rapporterat seriespelsresultat

Alliansens styrelse beslutade 2022-04-07 följande, angående utebliven rapport om resultatet i en seriespelsmatch:
Det hemmalag som inte rapporterar in resultatet kommer i fortsättningen att registreras som förlorare, även om laget har vunnit. Om det är vinst kommer det att bli förlust med minst 6 – 10, men det kan vid en verklig förlust bli helt andra siffror – dock som mest 0 – 16.
Detta informerades lagledarna om i ett mejl.

Ovanstående information sitter under utomhussäsongen på flertalet bord bord som finns utomhus.

Planerade tävlingar:

Måndagen den 10 april (Annandag Påsk) genomför Tullbron en Påsktrippel i klassen V55 och lördagen den 22 april genomför FFP en Fyrling i klassen V55.

uteslutning med hänvisning till § 5
i alliansens stadgar

För att ingen oklarhet skall råda upprepas vad styrelsen för Falkenbergs Bouleallians – i § 118 – enhälligt beslutade vid sitt möte den 7 november. En paragraf som också justerades omedelbart.
 
Styrelsen beslutade att med omedelbar verkan utesluta samtliga medlemmar som tillhör Lejonen. Beslutet togs med hänvisning till § 5 i stadgarna för Falkenbergs Bouleallians.
 
Paragraf 5 i stadgarna för Falkenbergs Bouleallians lyder som följer:
 
Ӥ 5. Medlems skyldigheter
Den som antagits som medlem i Alliansen ska betala medlemsinsats med femtio kronor samt de avgifter som beslutats enligt § 6. 
Alliansen återbetalar inte några insatser eller avgifter. 
Medlem är inte ekonomiskt ansvarig för Alliansens åtaganden. 
Medlem ska aktivt verka för boulespelets utveckling bland Alliansens medlemmar samt ska efter förmåga genom egen arbetsinsats medverka i driften och underhållet av bouleanläggningen. 
Medlem som inte följer Alliansens stadgar och övriga av Alliansen uppställda regler eller på annat sätt uppträder så att Alliansen eller annan medlem lider skada kan, genom beslut
av styrelsen, uteslutas ur Alliansen.”

ändrat beslut
vid ett extra styrelsemöte
den 13 december 2022

Samtliga medlemmar i Lejonen, har efter tidigare meddelat styrelsebeslut, uteslutits ur Falkenbergs Bouleallians, genom sin vägran att medverka till att Lejonens hallvärdskap fullföljts i år. Det har från Lejonens sida klargjorts att klubben inte heller i framtiden kommer att följa Alliansens stadgar och genomföra något hallvärdskap.
Ingen medlem i Lejonen äger tillträde till boulehallen från och med den 1 januari 2023.
Emellertid är det uppenbart för styrelsen, att Lejonens vägran att fullfölja sitt hallvärdskap drivits av en person, Åke Welin. Av den anledning har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt uteslutningsbeslut för de medlemmar, med undantag av Åke Welin, som vill fortsätta att spela boule under förutsättning att de förbinder sig att följa Boulealliansens stadgar framgent.
De medlemmar som vill anta detta erbjudande får ansluta till någon av Boulealliansens övriga klubbar, eftersom styrelsen inte längre accepterar någon klubb som heter Lejonen.
Falkenbergs Bouleallians // Styrelsen

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Klicka på en bild så blir den större

Klicka på >>> så länkas du vidare

 

Klicka här så får du hjälp att hitta

var du ska leta >>>

 

Kom också till

BOULECENTER

En annan oas

för boulare i

Falkenberg med

omnejd

.

Boulecenter

med banor, hall och mötesrum kan du hyra för några timmar eller en kväll >>>

ANNONSPELAREN

 

Vill du annonsera här,tryck >>>

Även i vänsterspalten har vi plats för annonsörer. Med eller utan bild.

 

Är du intresserad? Tryck >>>

Vinterserierna 2022/2023

Nu finns 2022-2023 års vinterseriers spelschemnan, lagledarförteckning och regler publicerade på följande platser:
Spelscheman: <<<<<
Lagledarförteckning: <<<<<
Regler: <<<<<

nya stadgar

Alliansen har nu genomfört två extrastämmor - för att anta nya stadgar. Stämmorna genomfördes 2022-08-25 och 2022-09-27. Stadgarna - som antogs av Bolagsverket den 11 oktober 2022 - finns här: <<<<<

Seriespelet 2022/2023

I och med omgång 18 är serie 2 slutspelad för denna vinter. Tabellen finns här. Serie 1 har tre omgångar kvar och där har lagen enats om att spelet dessa fredagar skall starta klockan 09:00.

Landslagskval

Lördagen den 18 mars genomförs en grundomgång i landslagskvalet - för veteraner - i vår hall. Arrangör är Svenska Bouleförbundet genom Falken Petanque (FFP).
Tävlingen - som är en trippeltävling, med möjlighet att ha med en fjärde spelare - genomförs med tolv lag, varav fyra är från Halland.

De tolv lagen är indelade i tre grupper Efter gruppspelet möter respektive gruppetta en tvåa från en annan grupp.

Landslagskval Veteran arrangeras samma år som EM Vteran trippel spelas. Landslagskval Veteran är en uttagstävling för att representera Sverige i nästa kval. För att rpresentera Sverige krävs svenskt medborgarskap och för att delta i tävlingen krävs svensk tävlingslicens. Tävlingen är inte klubbunden.

Passa på att se några av Sveriges främsta veteranspelare! Tävlingen startar kl. 09:30. Serveringen kommer att vara öppen under hela tävlingen!