VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Klicka på en bild så blir den större

Klicka på >>> så länkas du vidare

 

Klicka här så får du hjälp att hitta

var du ska leta >>>

Regelskolan

 

Ringen ska läggas där lillen låg när förra omgången slutade.

 

Du får flytta ringen bakåt. Men bara så långt att den hamnar högst 11 m från motsatta kortsidan.

 

Du får inte flytta ringen framåt eller åt sidan (utom när den hamnat för nära ett hinder).

SOMMARSERIERNA 2018

Nu är sommarserierna lottade.
Utskrivningsbara spelprogram hittar ni  här.
Banschema finner ni här.
Utskrivningsbara tabeller kommer här.

planerad tävlings-
verksamhet år 2018

Klicka på bilden för att den skall bli större!

Alliansens stämma

Måndagen den 6 mars genomförde alliansen sin föreningsstämma. Noteras från denna stämma kan att styrelsens förvaltningsberättelse, med ekonomisk redovisning, utan anmärkning lades till handlingarna. Den avgående styrelsen beviljades också ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 100 kronor.
Stämman beslutade också att styrelsen i fortsättningen skall ha en ekonomisk ersättning.
Ordförande, sekreterare och ekonomiskt ansvarig skall ha 950 kronor och övriga ledamöter 450 kronor.
Lennart Henriksson och Bertil Svensson lämnade sina respektive uppdrag i styrelsen.
Ove Johansson, Veteranerna, är  omvald som ordförande. Ny ledamot i styrelsen är Marianne Nelson, Tullbron. Ny suppleant är Bengt Johansson, HjärtLung.
Ny revisorsuppleant, efter Marianne Nelson, är Peter Gleisner, Tullbron.
Valberedningen består av Kurt Svensson, Tullbron sammankallande, Henning Christensen, Falkboule, och Lars Sjöqvist, Tullbron. Stämmans handlingar finns här: <<<. Här kommer inom kort också protokollet att finnas.

Singel-Dm v65 2018

Söndagen den 8 april genomförde Hallands Bouleförbund Singel-DM V65 2018 i vår anläggning. Tävlingen genomfördes med fem omgångar monrad följt av ett slutspel, dit de fyra bäst placerade i grundspelet var kvalificerade.
Här nedanför finns bilder på såväl pristagarn som slutspelsresultatet och grundspelsresultatet.

De fyra pristagarna i Singel-DM V65 2018, med segraren längst till vänster.

Händer i Hallen

Den 7 maj tar Falkboule över hallvärdskapet efter SPF.
Länk till hallvärdsschema <<<
.


Torsdagen den 24 maj kl. 16.00.
Uthyrning

Torsdagen den 24 maj kl. 18.00.
Uthyrning.

Torsdagen den 24 maj kl. 19.00.
Uthyrning

Fredagen den 25 maj kl. 09.00.
Sommarfyrlingen. V55 dubbel.

Fredagen den 25 maj kl. 16.00.  

Sommarfyrlingen. Propagandadubbel.

Lördagen den 26 maj kl.09.30.
Sommarfyrlingen. Öppen fyrling, pool.

Söndagen den 27 maj. kl. 09.00.
Sommarfyrlingen. Slutspel.

Söndagen den 27 maj kl. 15.00.
Alliansens tiaspel

Måndagen den 28 maj kl. 11.00.
Tullbron. Styrelse.

Tisdagen den 29 maj. kl.09.00.
Allianskurs i Hjärt- och Lungräddning.

Onsdagen den 30 maj kl. 15.00.
Samrådsmöte.

Fredagen den 1 juni kl. 09.00.
Alliansens seriespel.

Fredagen den 1 juni kl. 16.00.
Lejonen. Tiaspel och fest.

Lördagen den 2 juni kl. 09.00.
SPF. DM.

Söndagen den 3 juni kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Onsdagen den 6 junil (Nationaldagen)
Stängt.

Söndagen den 10 juni kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Onsdagen den 13 juni kl. 16.00.
SPF. Sillafest.

Torsdagen den 14 juni kl. 17.00.
Uthyrning.

Fredagen den 15 juni kl. 09.00.
Alliansens seriespel.

Fredagen den 15 juni kl. 15.00.
HjärtLung. Sillfest.

Lördagen den 16 juni kl. 09.00.
Hallands regionala seriespel.

Söndagen den 17 juni kl. 09.00.
Hallands regionala seriespel

Måndagen den 18 juni kl. 09.00.
Alliansens styrelse

Måndagen den 18 juni kl. 16.00.
Veteranerna. Sommarfest.

Fredagen den 22 juni (Midsommarafton)
Stängt

Lördagen den 23 juni (Midsommardagen)
Stängt.

Söndagen den 24 juni kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Torsdagen den 28 juni kl. 15.00.
Tullbron. Sillfest.

Lördagen den 30 juni. Hela dagen.
Uthyrning.

 

Kom också till

BOULECENTER

En annan oas

för boulare i

Falkenberg med

omnejd

.

Boulecenter

med banor, hall och mötesrum kan du hyra för några timmar eller en kväll >>>

ANNONSPELAREN

 

Vill du annonsera här,tryck >>>

Även i vänsterspalten har vi plats för annonsörer. Med eller utan bild.

 

Är du intresserad? Tryck >>>

Sommarfyrlingen

På fredag, den 25 maj, inleds Sommarfyrlingen med en dubbeltävling för V55.
Vid denna tävling ser det ut att bli 38 startande lag. Den genomför först som en monradtävling i fyra omgångar. Därefter blir det ett A-, ett B-, ett C- och ett D-slutspel. Det blir fyra lag i varje slutspel, vilket innebär att det först blir två semifinaler och sedan fyra finaler.
På fredagskvällen blir det enpropagandadubbel, med anmälan på plats senast kl. 16.00.
Till denna tävling är alla intresserade välkomna, det finns inget krav på licens. Tävlingen genomförs med direktutslagning och kommer att vara tidsbegränsad. Direktutslagningen fungerar så, att det först är en spelomgång där segrarna går till A ocg förlorarna till B. Därefter är det vinna, eller försvinna, som gäller.
Denna tävling kommer förmodligen att hålla på till mörkrets inbrott och då får vi ta ställning till hur vi skall hantera situationen.
På lördag morgon, senast kl. 09.30, är det anmälan om närvaro till helgens huvudtävling - som är själva Sommarfyrlingen, en nationell tävling.
Lördagens del av denna tävling genomförs med poolspel, varifrån samtliga lag går vidare till söndagens slutspel.
Söndagen inleds förmodligen med en utjämningsomgång i varje slutspel - A, B, C och D.
Därefter blir det kvartsfinaler, semifinaler och finaler i varje slutspel.

Den som vill ha mer information om helgens Sommarfyrling, och höstens Veteranfyrling, kan söka detta på www.falkenbergsfyrlingarna.se.