VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Klicka på en bild så blir den större

Klicka på >>> så länkas du vidare

 

Klicka här så får du hjälp att hitta

var du ska leta >>>

Regelskolan

 

Ringen ska läggas där lillen låg när förra omgången slutade.

 

Du får flytta ringen bakåt. Men bara så långt att den hamnar högst 11 m från motsatta kortsidan.

 

Du får inte flytta ringen framåt eller åt sidan (utom när den hamnat för nära ett hinder).

SOMMARSERIERNA 2018

Eftersom det endast blev 32 banor finns det nu ett banscema som är anpassat till detta antal.
Utskrivningsbara spelprogram hittar ni  här.
Banschema finner ni här.
Utskrivningsbara tabeller kommer här.

planerad tävlings-
verksamhet år 2018

Klicka på bilden för att den skall bli större!

Alliansens stämma

Måndagen den 6 mars genomförde alliansen sin föreningsstämma. Noteras från denna stämma kan att styrelsens förvaltningsberättelse, med ekonomisk redovisning, utan anmärkning lades till handlingarna. Den avgående styrelsen beviljades också ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 100 kronor.
Stämman beslutade också att styrelsen i fortsättningen skall ha en ekonomisk ersättning.
Ordförande, sekreterare och ekonomiskt ansvarig skall ha 950 kronor och övriga ledamöter 450 kronor.
Lennart Henriksson och Bertil Svensson lämnade sina respektive uppdrag i styrelsen.
Ove Johansson, Veteranerna, är  omvald som ordförande. Ny ledamot i styrelsen är Marianne Nelson, Tullbron. Ny suppleant är Bengt Johansson, HjärtLung.
Ny revisorsuppleant, efter Marianne Nelson, är Peter Gleisner, Tullbron.
Valberedningen består av Kurt Svensson, Tullbron sammankallande, Henning Christensen, Falkboule, och Lars Sjöqvist, Tullbron. Stämmans handlingar finns här: <<<. Här kommer inom kort också protokollet att finnas.

Singel-Dm v65 2018

Söndagen den 8 april genomförde Hallands Bouleförbund Singel-DM V65 2018 i vår anläggning. Tävlingen genomfördes med fem omgångar monrad följt av ett slutspel, dit de fyra bäst placerade i grundspelet var kvalificerade.
Här nedanför finns bilder på såväl pristagarn som slutspelsresultatet och grundspelsresultatet.

De fyra pristagarna i Singel-DM V65 2018, med segraren längst till vänster.

Händer i Hallen

Den 18 juni tar Lejonen över hallvärdskapet efter Veteranerna.
Länk till hallvärdsschema <<<
.


Onsdagen den 20 juni kl. 17.30.
Uthyrning.

Fredagen den 22 juni (Midsommarafton)
Stängt

Lördagen den 23 juni (Midsommardagen)
Stängt.

Söndagen den 24 juni kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Måndagen den 25 juni kl. 13.00.
Uthyrning

Torsdagen den 28 juni kl. 15.00.
Tullbron. Sillfest.

Lördagen den 30 juni. Hela dagen.
Uthyrning.

Söndagen den 1 juli kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Fredagen den 6 juli kl. 09.00.
Alliansens seriespel.

Lördagen den 7 juli kl. 13.00.
Uthyrning.

Söndagen den 8 juli kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Torsdagen den 12 juli kl. 09.00.
PRO-DM.

Fredagen den 13 juli kl. 09.00
Alliansens seriespel.

Söndagen den 15 juli kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Söndagen den 22 juli kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Fredagen den 27 juli kl. 09.00.
Alliansens seriespel.

Lördagen den 28 juli. Hela dagen.
Uthyrning.

Söndagen den 29 juli kl. 15.00.
Alliansens tiaspel.

Tisdagen den 31 juli kl. 13.30.
FFP. Styrelse.

SPF-DM lördagen den 2/6

resultat efter det inledande monradspelet

SPF:s distriktsmästare 2018, Rut och Bengt Haraldsson, SPF Seniorerna Falkenberg-Skrea.

 

Kom också till

BOULECENTER

En annan oas

för boulare i

Falkenberg med

omnejd

.

Boulecenter

med banor, hall och mötesrum kan du hyra för några timmar eller en kväll >>>

ANNONSPELAREN

 

Vill du annonsera här,tryck >>>

Även i vänsterspalten har vi plats för annonsörer. Med eller utan bild.

 

Är du intresserad? Tryck >>>

Sommarfyrlingen

Den 25 till 27 maj genomfördes Sommarfyrlingen på våra banor. Tävlingarna inleddes med en regional V55-dubbel på fredagsmorgonen.

På fredagskvällen genomfördes en propagandadubbel.

Lördag morgon började huvudtävlingen med poolspel och på söndagen genomfördes slutspel.

De båda finallagen i A-slutspelet, med det segrande laget till vänster i bilden.
De båda lagen som placerade sig på en delad tredje plats i A-slutspelet.