Tävling går före träning

Vid mötet den 10 december 2018 beslutade styrelsen, angående träning och tävling, att införa samma regel som i andra idrottsanläggningar. Det betyder att tävling i fortsättningen går före bokad träningstid.

Alliansens styrelse

Vid stämman 2023 valdes följande styrelse:
Till ordförande omvaldes Ove Johansson på ett år, till 2024. Kvarstående ledamöter var Rolf Karlsson Söderby och Margaretha Edman - båda är sedan tidigare valda till 2024. Omvald ledamot blev Gun-Britt Karlsson och nyvald ledamot  blev Bengt Horn. Båda valda till 2024.
Omvald suppleant blev Marie-Louise Svensson och nyvald suppleant blev Per-Erik Zell. Båda valda till 2023.

 medlems- och spelavgiften

Stämman 2023 beslutade att ändra fördelningen mellan medlemsavgift och spelavgift. Inför den 1 oktobe är det därför 200 kronor i medlemsavgift och 300 kronor i spelavgift. Sedan tidigare finns ett beslut om att möjligheten till en separat spelavgift för sommaren skall upphöra.

temperaturen i hallen

För närvarande är en av de luftvärmepumpar, som ingår i hallens värmesystem, ur funktion. En ny är beställd. Planeringen är att den skall  installeras mellan Jul och Nyår.  Alltså under den period, då hallen är stängd.

För övrigt gäller det-samma som tidigare: Nämligen att kostnaden, för den energi hallen gör av med, har ökat dramatiskt.
Därför är ambitionen fortsatt att begränsa temperaturen i hallen.
Av denna anledning uppmanas den som besöker hallen att klä på sig lite extra - till exempel att ta på sig en extra tröja!

årsstämma 2023

Måndagen den 17 april genom-fördes alliansens ordinarie stämma för 2023.
Till den ekonomiska föreningens ordförande omvaldes Ove Johansson. Omvald blev också Gun-Britt Karlsson. Nyvald i styrelsen blev Bengt Horn, Han efterträder Eilert Eskelid, som har avböjt omval.
Som suppleant omvaldes Marie-Louise Svensson och nyvaldes Per-Erik Zell. Per-Erik efterträder Mona Ståhl, som har avböjt omval.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Gun-Britt Karlsson som vice ordförande och Rolf Karlsson Söderby som  ekonomiansvarig. Per-Erik Zell nyvaldes som föreningens sekreterare.
Arbetsutskott blev ordförande. vice ordförande och ekonomi-ansvarig.

fler utomhusbanor

Många funderar säkerligen över vad som har hänt på och vid den väg som tidigare passerade vid sidan av utomhusbanorna ett till åtta.
Delar av denna mark låg på det område som Falkenbergs Bouleallians disponerar.
Svaret till dem som har funderat över vad det är som har hänt kommer här:
Falkenbergs Bouleallians fick vid den senaste utdelningen av medel - från Framtidsbanken, alltså Falkenbergs Sparbenk - 50 000 kronor för att bygga två nya utomhusbanor och det är detta arbete som har genomförts. Därefter har kommunen gjort en ny väg vid sidan av dessa nya banor.
Avsikten med denna väg skall – enligt uppgift – vara att den endast skall användas vid något enstaka tillfälle. I övrigt skall det inte förekomma någon bil – eller busstrafik där, endast gång- och cykeltrafik.
Efter färdigställandet av dessa två banor har anläggningen 36 utomhusbanor med de mått som krävs för stora tävlingar.

Händer i anläggningen

Den 26 februari tar SPF över hallvärdskapet efter Vessige.
Länk till hallvärdsschema <<<

.
Tisdagen den 20 febr. 12:30
Uthyrning.
Tisdagen den 20 febr. 10:30
Tullbron: Styrelse
Onsdagen den 21 februari
Alliansens Serie 2: Omgång 21.
Fredagen den 23 febr. 08:15
Alliansens seriespel.
Fredagen den 23 febr. 17:00
Uthyrning.
Lördagen den 24 febr. kl. 12
Uthyrning.
Tisdagen den 27 febr. 16:00
FFP: Årsmöte.
Onsdagen den 28 februari
Alliansens Serie 2: Omgång 23.
Torsdagen den 29 febr. 17:00
Uthyrning.
Fredagen den 1 mars kl. 08:15
Alliansens seriespel.
Fredagen den 8 mars kl. 08:15
Alliansens seriespel.
Söndagen den 10 mars  10:00
HSBF: Distriktsmöte.
Måndagen den 11 mars 10:00
Alliansens styrelse.
Måndagen den 11 mars 16:00
Veteranerna: Årsmöte.
Fredagen den 15 mars 08:15
Alliansens seriespel.
Söndagen den 17 mars 09:00
FFP: Falkens Gubbröra (Herrdubbel, öppen).
Torsdagen den 21 mars 18:00
Tullbron: Årsmöte.
Fredagen den 22 mars 08:15
Alliansens seriespel.
Torsdagen den 28 mars 15:00
Årstad: Årsmöte.
Den 28 mars till den 31 mars
Hallen stängd (Påsk).

icke rapporterat seriespelsresultat

Alliansens styrelse beslutade 2022-04-07 följande, angående utebliven rapport om resultatet i en seriespelsmatch:
Det hemmalag som inte rapporterar in resultatet kommer i fortsättningen att registreras som förlorare, även om laget har vunnit. Om det är vinst kommer det att bli förlust med minst 6 – 10, men det kan vid en verklig förlust bli helt andra siffror – dock som mest 0 – 16.
Detta informerades lagledarna om i ett mejl.

Ovanstående information sitter under utomhussäsongen på flertalet bord bord som finns utomhus.

Genomförd tävling

Söndagen den 28 januari genomfördes Falkens Vintertrippel i vår anläggning. Det var en regional tävling för klassen V55, där 22 lag deltog.
I A-sluspelet segrade Johan Ericson, Eric Langert och Mikael Nilsson, SLO. (Slottsskogen i Göteborg) före Ann-Britt Carlsson, Leif Carlsson och Sally Martinsson, VAR. (Kulknappen i Varberg)

På delad tredjeplats kom Stefan Almblad, Suzanne Almblad och Åke Rydén, GBB. (Göteborg Boulebangers) samt Göran Larsson, Jörgen Persson, och Lars Persson, SVB. (Svalövs Bouleförening)

Segrarna i A-slutspelet

påskstängt!

Från och med torsdagen den 28 mars 2024 till och med söndagen den 31 mars 2024 är anläggningen påskstängd!

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Klicka på en bild så blir den större

Klicka på >>> så länkas du vidare

 

Klicka här så får du hjälp att hitta

var du ska leta >>>

 

Kom också till

BOULECENTER

En annan oas

för boulare i

Falkenberg med

omnejd

.

Boulecenter

med banor, hall och mötesrum kan du hyra för några timmar eller en kväll >>>

ANNONSPELAREN

 

Vill du annonsera här,tryck >>>

Även i vänsterspalten har vi plats för annonsörer. Med eller utan bild.

 

Är du intresserad? Tryck >>>

Ingen personal i köket

Kommunen har meddelat att den - från och med den 5 februari - inte har någon personal som den kan placera i vårt kök. Om situationen - framtiden - förändras kan det åter bli aktuellt med en placering i vårt kök. Detta innebär att respektive klubbs hallvärdar också får ta hand om köket, under de tider då kommunen tidigare har haft personal där. Det ksn eventuellt bli aktuellt att vi bestller smörgåsar till de seriespelsfredagar, då det är många besökare hos oss.

Alliansens årsstämma

Alliansens årsstämma är planerad till tisdagen den 9 april klockan 19:00.
Formell kallelse kommer att sättas upp och handlingar kommer att presenteras.

städdag utomhus

Fredagen den 19 april blir det en städdag utomhus, med start klockan 09:00.
Alla medlemmar uppmanas att delta!