Tävling går före träning

Vid mötet den 10 december 2018 beslutade styrelsen, angående träning och tävling, att införa samma regel som i andra idrottsanläggningar. Det betyder att tävling i fortsättningen går före bokad träningstid.

Tiaspelet läggs ner

Styrelsen har beslutat att lägga ner alliansens tiaspel. Skälet är att det under lång tid inte har varit så många deltagare att spelet har kunnat genomföras. Som en följd av detta har de tjänstgörande hallvärdarna förgäves öppnat serveringen.
Beslutet gäller tills vidare och kan naturligtvis upphävas, om det i framtiden visar sig att intresset är till-räckligt stort.

Alliansens styrelse

Till styrelseordförande är Ove Johansson - omvald på ett år. Kvarstående ledamöter är Eilert Eskelid och Gun-Britt Karlsson - båda är sedan tidigare valda till 2023. Nyvalda ledamöter är Margaretha Edman och Rolf Karlsson Söderby. Båda valda på två år.
Nyvalda suppleanter är Marie-Louise Svensson och Mona Ståhl. Båda valda på ett år.

nya regler för spelavgiften

Styrelsen beslutade vid sitt möte, den 5 oktober 2022, att ta bort möjligheten till en lägre spelavgift på sommaren. Vi skall alltså ha ett generellt pris på 400 kronor i spelavgift, oavsett när en medlem löser detta.

Mellandagssingel

Händer i anläggningen

Den 5 december tar HjärtLung över hallvärdskapet efter Vessige.
Länk till hallvärdsschema <<<


Måndagen den 5 dec. kl. 16:00
Veterenerna: Julfest.
Tisdagen den 6 dec. kl. 15:00
FFP. Möte
Onsdagen den 7 dec. kl. 14:30
SPF: Möte och julfest.
Fredagen den 9 dec. kl. 08:15
Alliansens vinterserier.
Måndagen den 12 dec. kl 18:30
Uthyrning
Tisdagen den 13 dec. kl. 13:00
Årstad: Julfest.
Tisdagen den 13 dec. kl. 16:00
FFP: Lussekul.
Torsdagen den 15 dec. kl. 15
Falkboule: Fest.
Fredagen den 23 december
Stängt för alliansens organi-serade verksamhet.
Lördagen den 24 december
Julafton: Stängt.
Söndagen den 25 december
Juldagen: Stängt.
Måndagen den 26 december
Annandag Jul: Stängt.
Fredagen den 30 dec. kl. 09:00
Alliansens mellandagssingel.
Lördagen den 31 december
Nyårsafton: Stängt.

 

icke rapporterat seriespelsresultat

Alliansens styrelse beslutade 20221-04-07 följande, angående utebliven rapport om resultatet i en seriespelsmatch:
Det hemmalag som inte rapporterar in resultatet kommer i fortsättningen att registreras som förlorare, även om laget har vunnit. Om det är vinst kommer det att bli förlust med minst 6 – 10, men det kan vid en verklig förlust bli helt andra siffror – dock som mest 0 – 16.
Detta informerades lagledarna om i ett mejl.

Ovanstående information sitter under utomhussäsongen på flertalet bord bord som finns utomhus.

Planerade tävlingar:

Fredagen den 30 december genomförs en singeltävling för alliansens medlemmar.

Söndagen den 15 januari genomförs Tullbrons Januariträff - en monrad V65-dubbel, med lokal sanktion och utan slutspel.

Söndagen den 29 januari genomförs Falkens Vintertrippel - en monrad V55-trippel, med regional sanktion och A-, B- och C-slutspel.

seriespelet den 28/10

Nu är nästan alla möten från den 28 oktober spelade. Kvar är endast ett möte, som skall spelas måndagen den 7 november.
Aktuella tabeller finns här<<<<.
Nya tabeller kommer efter den 7 november!

uteslutning med hänvisning till § 5 i alliansens stadgar

För att ingen oklarhet skall råda upprepas vad styrelsen för Falkenbergs Bouleallians – i § 118 – enhälligt beslutade vid sitt möte den 7 november. En paragraf som också justerades omedelbart.
 
Styrelsen beslutade att med omedelbar verkan utesluta samtliga medlemmar som tillhör Lejonen. Beslutet togs med hänvisning till § 5 i stadgarna för Falkenbergs Bouleallians.
 
Paragraf 5 i stadgarna för Falkenbergs Bouleallians lyder som följer:
 
§ 5. Medlems skyldigheter
Den som antagits som medlem i Alliansen ska betala medlemsinsats med femtio kronor samt de avgifter som beslutats enligt § 6. 
Alliansen återbetalar inte några insatser eller avgifter. 
Medlem är inte ekonomiskt ansvarig för Alliansens åtaganden. 
Medlem ska aktivt verka för boulespelets utveckling bland Alliansens medlemmar samt ska efter förmåga genom egen arbetsinsats medverka i driften och underhållet av bouleanläggningen. 
Medlem som inte följer Alliansens stadgar och övriga av Alliansen uppställda regler eller på annat sätt uppträder så att Alliansen eller annan medlem lider skada kan, genom beslut av styrelsen, uteslutas ur Alliansen.”

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Klicka på en bild så blir den större

Klicka på >>> så länkas du vidare

 

Klicka här så får du hjälp att hitta

var du ska leta >>>

 

Kom också till

BOULECENTER

En annan oas

för boulare i

Falkenberg med

omnejd

.

Boulecenter

med banor, hall och mötesrum kan du hyra för några timmar eller en kväll >>>

ANNONSPELAREN

 

Vill du annonsera här,tryck >>>

Även i vänsterspalten har vi plats för annonsörer. Med eller utan bild.

 

Är du intresserad? Tryck >>>

Vinterserierna 2022/2023

Nu finns 2022-2023 års vinterseriers spelschemnan, lagledarförteckning och regler publicerade på följande platser:
Spelscheman: <<<<<
Lagledarförteckning: <<<<<
Regler: <<<<<

nya stadgar

Alliansen har nu genomfört två extrastämmor - för att anta nya stadgar. Stämmorna genomfördes 2022-08-25 och 2022-09-27. Stadgarna - som antogs av Bolagsverket den 11 oktober 2022 - finns här: <<<<<

Valberedningen påpekar

Valberedningen påpekar att 2022 års stämma beslutade att samtliga föreningar skall nominera minst en person till framtida styrelseval!