Om Alliansen och Alliansklubbarna

Falkenbergs Bouleallians ek. för. har drygt 600 medlemmar, fördelade på 11 klubbar från Falkenberg med omnejd samt en grupp som kallar sig Optimisterna. Den senare gruppen består av personer som på något sätt har drabbats av en funktions-nedsättande sjukdom/skada.

Med gemensamma krafter byggdes Boulecenter i början av 2000-talet, en anläggning som Alliansen nu äger. Där finns för närvarande 28 utomhusbanor, 16 inomhusbanor samt kafé och konferensrum.

  

Alliansens klubbar/grupper vänder sig till olika målgrupper. Med någon överdrift kan man säga att varje klubb rymmer medlemmar som delar liknande intressen. För medlemmen betyder det att hen har lätt att känna sig hemmastadd i klubben/gruppen och i många fall får  träffa likasinnade. Samvaro är ett viktigt ord för Alliansen och klubbarna.

 

Två av klubbarna, Föreningen Falken Petanque (FFP) och BK Tullbron (TUL), är anslutna till Svenska Bouleförbundet (SBF). FFP består av boulespelare från olika klubbar i Alliansen och TUL av medlemmar från klubben Tullbron i Aliansen.

 

I menyraden här ovan finns en länk till varje klubb. Där presenteras klubben med uppgift om vilka som är kontaktpersoner mm. Där framgår också om klubben deltar i seriespelet och vem/vilka som är lagledare.