I undermenyn till vänster återfinns Alliansens ursprungliga stadgar samt de ändrade stadgar som antogs av de ordinarie föreningsstämmorna 2009 och 2010 respektive av två extra förenings-stämmor 2012.