Medlemskap i Falkenbergs Bouleallians ek. för.

Du som vill bli medlem i Falkenbergs Bouleallians bör först bestämma vilken av klubbarna i Alliansen som passar bäst för just dig. Du hittar en presentation av samtliga under  Klubbar>>>  här på vår hemsida.

 

När tycke uppstått mellan dig och viss klubb ber du kontakt-personen hjälpa dig med den pappersexercis som behövs för att få dig inskriven och välkomnad som medlem.

 

I spalten till höger har du ett e-postformulär som du kan använda för att skicka personuppgifter mm.

 

VILKA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER HAR JAG SOM MEDLEM? 

Du har rätt att spela - mot avgift, se nedan - på inomhus- och utomhus-banorna vid Boulcenter, att delta i tävlingar som arrangeras för Alliansens medlemmar samt sist, men inte minst, att handla och fika i vårt mycket billiga och mycket omtyckta kafé.

 

Du bör veta att du inte har rätt att få tillbaka några insatser eller avgifter om ditt medlemskap i Alliansen upphör.

 

Du är naturligtvis skyldig att respektera Alliansens stadgar vilket bl.a. innebär att du ska erlägga fastställda avgifter och insatser samt delta i drift och underhåll av bouleanläggningen. I praktiken betyder det att du tjänstgör som Hallvärd - tillsammans med några av dina klubbkamrater - under en eller undantagsvis två veckor per år. Hallvärdarna sköter kaféet och har visst ansvar för tillsyn av anläggningen.

 

VAD KOSTAR DET?

- Inträdesåret betalar du en medlemsinsats på 100 kr. Följande spelår, som löper från 1 oktober till 30 september, betalar du en obligatorisk årsavgift på f.n. 100 kr. De flesta av Alliansklubbarna begär också en årsavgift .

 

- Spelavgift för rätt att när som helst spela på tilldelade eller tillgängliga banor är   kr 400.- per spelår.   Alternativt kan medlem betala kr 30:- per speltillfälle. 

 

- Spellicens, som ordnas och betalas genom FFP eller Tullbron, kostar 300 kr per kalenderår. 

Ansökan om medlemskap