OM BOULEALLIANSEN

Alliansen är en ekonomisk förening. Till skillnad mot de flesta andra idrottssällskap, som vanligtvis är s.k. ideella föreningar.

  

Historik

I början av 2000-talet bildade dåvarande bouleklubbar i Falkenberg en allians för att gemensamt hyra boulebanor till sina medlemmar. Hyresmöjligheten försvann efter några år och Falkenbergs Bouleallians beslöt att själv bygga den bouleanläggning som i dag är känd som Boulecenter.

Projektet att bygga och driva Boulecenter fick formen av en ekonomisk förening, där klubbarnas medlemmar

blev intressenter och föreningsmedlemmar.

I dagligt tal används Boulealliansen för att beteckna både den ekonomiska föreningen och alliansen.

Föreningen består av klubbarnas drygt 600 medlemmar. Uppgiften är att året runt erbjuda medlemmarna boulebanor och att driva en kaférörelse för medlemmarnas räkning, allt till förmånliga priser.

Föreningen leds av en Styrelse som är ansvarig inför medlemmarna på Föreningsstämma.

Alliansklubbarna är i dag elva till antalet. Deras uppgift är att främja boulespelande, både motionsspel och tävlingsspel, samt främja hälsa och social samvaro bland medlemmarna.

Samrådsgruppen  bildades hösten 2011 och består av  en representant för varje Alliansklubb.

Syftet är att stärka medlemmarnas och Alliansklubbarnas roll och inflytande.

Samrådsgruppen väcker förslag i viktiga frågor och är också en remissinstans som behandlar förslag från medlemmar, klubbar, styrelsen och valberedning.

Styrelsen

Styrelsen 2021 består av:

Ordförande:

Ove Johansson

Ledamöter:

Heimo Käki

Stig Andersson
Kurt Larsson
Mats Gustafsson
Gun-Britt Karlsson
Eilert Eskelid

Suppleanter:
Majken Alfredsson
Margaretha Edman

Arbetsutskott, AU:
Ove Johansson
Stig Andersson
Heimo Käki
 

Ansvarsområden under 2019:

Ekonomi: Arbetsutskottet
Medlemmar: Irene Eskelid (Utanför styrelsen)

Banor: Kurt Larsson 

Fastighet:Eilert Eskelid

Café och hallvärdar:Lennart Henriksson (utanför styrelsen).
Uthyrning: Lennart Henriksson (utanför styrelsen)

Lotteri: Heimo Käki och Mats Gustafsson

Sponsring: Stig Andersson

Seriespelet: Ove Johansson 

Tävling: Ove Johansson 

Hemsidan: Ove Johansson,

Sjukvård: Mona Larsson Percat och Gunvor Byström (båda utanför styrelsen)

Valberedning till 2022 års stämma:

Kurt Svensson, sammankallande

Henning Christensen
Lars Sjöqvist 

Föreningens revisorer

Ordinarie: Christer Johansson, JTH Revisionstjänst, och Peter Gleisner.
Suppleant: Anita Berg.

Adress, telefon och e-postadress till personer som nämns här och på andra platser på hemsidan finner du under Kontakt >>> 

 

  

Samrådsgruppen

Samrådsgruppen upphörde   under 2019.

Boulecenter

Vårt Boulecenter hjälps vi åt att sköta.

Ansvariga för olika verksamheter är de kommittéer som är utsedda.

För den dagliga skötseln och öppethållandet av lokaler och banor, utses vilken alliansklubb som vilka veckor under året ska ansvara för "hallvärdskapet".

 

Tidtabell för Alliansklubbarnas hall-värdsveckor finns under Kommittéer och Hallvärdar >>>

Stadgar mm

Falkenbergs Bouleallians ekonomisk förening bildades och registrerades 2004-03-09. 

Alliansen styrs av reglerna i Alliansens stadgar och av Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen)

Stadgarna finns under Stadgar 2012 >>>

Protokoll från Styrelsemöten, Samrådsgruppens möten och Föreningsstämmor finns under Arkiv >>>