Falkenbergs bouleallians ek.förening

Alliansen är en ekonomisk förening. Till skillnad mot de flesta andra idrottssällskap, som vanligtvis är s.k. ideella föreningar. I praktiken innebär valet ekonomiska förening att alliansen är en kooperation.

  

Historik

I början av 2000-talet bildade dåvarande bouleklubbar i Falkenberg en allians för att gemensamt hyra boulebanor till sina medlemmar. Hyresmöjligheten försvann efter några år och Falkenbergs Bouleallians beslöt att själv bygga den bouleanläggning som i dag är känd som Boulecenter.

Projektet att bygga och driva Boulecenter fick formen av en ekonomisk förening, där klubbarnas medlemmar

blev intressenter och föreningsmedlemmar.

I dagligt tal används Boulealliansen för att beteckna både den ekonomiska föreningen och alliansen.

Föreningen består av klubbarnas medlemmar. Uppgiften är att året runt erbjuda medlemmarna boulebanor och att driva en kaférörelse för medlemmarnas räkning, allt till förmånliga priser.

Föreningen leds av en Styrelse som är ansvarig inför medlemmarna på Föreningsstämma.

Alliansklubbarna är i dag elva till antalet. Deras uppgift är att främja boulespelande, både motionsspel och tävlingsspel, samt främja hälsa och social samvaro bland medlemmarna.

Samrådsgruppen  bildades hösten 2011 och bestod av  en representant för varje Alliansklubb.

Syftet var att stärka medlemmarnas och Alliansklubbarnas roll och inflytande.

Samrådsgruppen väckte förslag i viktiga frågor och varr också en remissinstans som behandlade förslag från medlemmarna, klubbarna, styrelsen och valberedningen. Samrådsgruppen upphörde under 2019.

styrelse

Styrelsen 2023 består av:

Ordförande:

Ove Johansson, Veteranerna

Ledamöter:

Gun-Britt Karlsson, Årstad (Vice ordförande).
Rolf Karlsson Söderby, Veteranerna (Ekonomiansvarig).
Margareta Edman, HjärtLung
Bengt Horn, Vessige (Har valt att  avgå)
Suppleanter:
Mari-Louise Svensson, Falkboule, Per-Erik Zell, SPF (Sekreterare)
Arbetsutskott, AU:
Ove Johansson
Gun-Britt Karlsson
Rolf Karlsson Söderby

revisorer

Föreningens revisorer till 2024 års stämma:

Ordinarie: Christer Johansson, JTH Revisionstjänst, och  Björn Lindell, SPF.
Suppleant: Anita Berg, SPF.

valberedning

Valberedning till
2024 års stämma:

Lars-Erik Byström, HjärtLung, sammankallande. 
Annika Gleisner, Tullbron.
Henning Christensen, Falkboule.

ansvarsområden

Ansvarsområden under 2023/2024:

Ekonomi: Arbetsutskottet
Medlemmar: Irene Eskelid, (utanför styrelsen)

Banor:Jan-Inge Andersson
(utanför styrelsen)

Fastighet:Eilert Eskelid
(utanför styrelsen)

Café och hallvärdar:Lennart Henriksson (utanför styrelsen).
Uthyrning: Gun-Britt Karlsson

Lotteri: Eilert Eskelid (utanför styrelsen) och Ove Johansson

Sponsring: Margareta Edman

Seriespelet: Ove Johansson och Bengt Johansson (utanför styrelsen) 

Tävling: Ove Johansson och Bengt Johansson (utanför styrelsen) 

Hemsidan: Ove Johansson och Eilert Eskelid (bollplank utanför styrelsen)

Sjukvård: Mona Larsson Percat och Gunvor Byström (Båda utanför styrelsen) 

samrådsgruppen

Samrådsgruppen upphörde   under 2019.

Vårt boulecenter

Vårt Boulecenter hjälps vi åt att sköta.

Ansvariga för olika verksamheter är de kommittéer som är utsedda.

hallvärdskap

För den dagliga skötseln och öppethållandet av lokaler och banor, utses vilken alliansklubb som vilka veckor under året ska ansvarar för "hallvärdskapet".
Tidtabell för Alliansklubbarnas hallvärdsveckor finns under Kommittéer och Hallvärdar >>>

bildande

Falkenbergs Bouleallians ekonomisk förening bildades och registrerades 2004-03-09. 

aktuella stadgar

Alliansen styrs av reglerna i Alliansens stadgar och av Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen)

De aktuella stadgarna finns under Stadgar 2022 >>>

protokoll

Protokoll från  Förenings-stämmor finns under Arkiv >>>