OM BOULEALLIANSEN

Alliansen är en ekonomisk förening. Till skillnad mot de flesta andra idrottssällskap, som vanligtvis är s.k. ideella föreningar.

  

Historik

I början av 2000-talet bildade dåvarande bouleklubbar i Falkenberg en allians för att gemensamt hyra boulebanor till sina medlemmar. Hyresmöjligheten försvann efter några år och Falkenbergs Bouleallians beslöt att själv bygga den bouleanläggning som i dag är känd som Boulecenter.

Projektet att bygga och driva Boulecenter fick formen av en ekonomisk förening, där klubbarnas medlemmar

blev intressenter och föreningsmedlemmar.

I dagligt tal används Boulealliansen för att beteckna både den ekonomiska föreningen och alliansen.

Föreningen består av klubbarnas drygt 600 medlemmar. Uppgiften är att året runt erbjuda medlemmarna boulebanor och att driva en kaférörelse för medlemmarnas räkning, allt till förmånliga priser.

Föreningen leds av en Styrelse som är ansvarig inför medlemmarna på Föreningsstämma.

Alliansklubbarna är i dag elva till antalet. Deras uppgift är att främja boulespelande, både motionsspel och tävlingsspel, samt främja hälsa och social samvaro bland medlemmarna.

Samrådsgruppen  bildades hösten 2011 och består av  en representant för varje Alliansklubb.

Syftet är att stärka medlemmarnas och Alliansklubbarnas roll och inflytande.

Samrådsgruppen väcker förslag i viktiga frågor och är också en remissinstans som behandlar förslag från medlemmar, klubbar, styrelsen och valberedning.

Styrelsen

Styrelsen 2022 består av:

Ordförande:

Ove Johansson, Veteranerna

Ledamöter:

Gun-Britt Karlsson, Årstad
Eilert Eskelid, SPF
Rolf Karlsson Söderby, Vet.
Margareta Edman, HjärtLung
Suppleanter:
Mari-Louise Svensson, Falkboule, och Mona Ståhl, Falkboule
Arbetsutskott, AU:
Ove Johansson
Eilert Eskelid
Rolf Karlsson Söderby

Ansvarsområden under 2022:

Ekonomi: Arbetsutskottet
Medlemmar: Irene Eskelid, (utanför styrelsen)

Banor: Eilert Eskelid

Fastighet:Eilert Eskelid

Café och hallvärdar:Lennart Henriksson (utanför styrelsen).
Uthyrning: Gun-Britt Karlsson

Lotteri: Eilert Eskelid och Ove Johansson

Sponsring: Margareta Edman

Seriespelet: Ove Johansson och Bengt Johansson (utanför styrelsen) 

Tävling: Ove Johansson och Bengt Johansson (utanför styrelsen) 

Hemsidan: Ove Johansson och Eilert Eskelid (bollplank)

Sjukvård: Mona Larsson Percat och Gunvor Byström (Båda utanför styrelsen)

Valberedning till 2023 års stämma:

Henning Christensen, Falkboule, sammankallande,
Lars-Erik Byström, HjärtLung, och Annika Gleisner, Tullbron.

Föreningens revisorer

Ordinarie: Christer Johansson, JTH Revisionstjänst, och  Björn Lindell, SPF.
Suppleant: Anita Berg, SPF. 

Samrådsgruppen

Samrådsgruppen upphörde   under 2019.

Boulecenter

Vårt Boulecenter hjälps vi åt att sköta.

Ansvariga för olika verksamheter är de kommittéer som är utsedda.

För den dagliga skötseln och öppethållandet av lokaler och banor, utses vilken alliansklubb som vilka veckor under året ska ansvara för "hallvärdskapet".

Tidtabell för Alliansklubbarnas hallvärdsveckor finns under Kommittéer och Hallvärdar >>>

Stadgar mm

Falkenbergs Bouleallians ekonomisk förening bildades och registrerades 2004-03-09. 

Alliansen styrs av reglerna i Alliansens stadgar och av Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen)

Stadgarna finns under Stadgar 2022 >>>

Protokoll från Styrelsemöten, Samrådsgruppens möten och Föreningsstämmor finns under Arkiv >>>