Vessige

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

 

Klubbens bakgrund

Vessige boule verkar under SPF Vessigebro och firade sitt 20-årsjubileum 2010. Just nu är vi ca 30 mer eller mindre aktiva spelare, damer och herrar.

 

Kontaktperson  

Bengt Horn

 

 

Nya medlemmar är alltid välkomna.

 

Speltider

Sommartid Brovallen i Vessigebro måndagar 13.30 - 16.00

Vintertid Boulecenter i Falkenberg måndagar 13.00 - 16.00

 

Vessige boule deltar med ett lag i Alliansens seriespel

 

Lagledare 

Bengt Horn