Vessige

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Klubbens bakgrund

Vessige boule verkar under SPF Vessigebro och firade sitt 20-årsjubileum 2010. Just nu är vi ca 25 mer eller mindre aktiva spelare, damer och herrar.

Kontaktperson  

Bengt Horn

Nya medlemmar är alltid välkomna.

Speltider

Sommartid Brovallen i Vessigebro måndagar 13:30 - 16:00

Vintertid Boulecenter i Falkenberg måndagar 13:00 - 16:00

Vessige boule deltar med ett lag i Alliansens seriespel.

Lagledare 

Bengt Horn