Tullbron

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Klubbens bakgrund

Föreningen, som bildades 2010, är fristående från pensionärsföreningar och fackliga organisationer. Vi är 96medlemmar, varav nio stycken även är medlemmar i annan klubb.

Kontaktpersoner

Peter Gleisner, ordförande, telefon 070-51 32 460

Lena Karlsson, kassör, telefon 070-55 17 947
 

Speltider i Boulecenter

Måndag 09:00 - 12.00

Onsdag 0900 - 12:00 Licensträning
Torsdag  16:00 - 19.00

BK Tullbron deltar för närvarande med tre lag i Alliansens seriespel och ett lag i Varbergsserien.
 

Lagledare:

Tullbron Blå                         Kurt Svensson

Tullbron Gul                        Barbro Guatavsson
Tullbron Röd                      Lsrs Sjöqvist och May-Britt Peterson
Varbergsserien                   Annika Gleisner och Marianne Nelson       

Här hittar du Tullbrons egen hemsida