BK Veteranerna

Klubben har sitt ursprung från SCA-Veteranerna i Falkenberg, som bland annat hade boule i sitt program. Klubben ombildades 2008 till en fristående bouleklubb och antog då sitt nuvarande namn.

Antalet medlemmar är nu drygt 50.

Nya medlemmar är välkomna till klubben.

BK Veteranrena har två lag i seriespel, Vitsippan och Blåsippan.


Lagledare:

Vitsippan:    Rolf Söderby och Jan Nilsson.

Blåsippan:   Lisbeth Renlund och Sven-Erik Bengtsson.
 

Klubben har följande träningstider i boulehallen resp utomhus.

Måndag kl 16:00-19:00

Onsdag kl 13:00-16:00

Klubbinfo

Klubbens informationssida

Styrelsen består av följande:

Kurt Larsson ordförande, Tel. 0346-15347

Lisbeth Renlund sekr. Tel. 072-7294006
Rolf Söderby, kassör. Tel: 070-6476277

Lasse  Ledel. styrelseledamot Tel: 0346-43164

Sven-Åke Bengtsson styrelseledamot Tel. 0346-15618
Sture Johansson, suppleant, Tel: 070-3952331

Sven-Erik Bengtsson suppleant Tel. 0706-008346