BK Veteranerna

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Klubben har sitt ursprung från SCA-Veteranerna i Falkenberg, som bland annat hade boule i sitt program. Klubben ombildades 2008 till en fristående bouleklubb och antog då sitt nuvarande namn.

Antalet medlemmar är nu drygt 50.

Kontaktpersoner Anita Larsson. Gert Svensson, Lisbeth Renlund

Nya medlemmar är välkomna till klubben.

BK Veteranrena har två lag i seriespel, Vitsippan och Blåsippan.


Lagledare:

Vitsippan:

Blåsippan:   Bengt Olsson, Lisbeth Renlund.
 

Klubben har följande träningstider i boulehallen resp utomhus.

Måndag kl 16.00-19.00

Onsdag kl 13.00-16.00

Klubbinfo

Klubbens informationssida

Styrelsen består av följande:

Anita Larsson ordf. Tel. 0346-15347

Sture Johansson v. ordf. Tel. 0703-952331

Lisbeth Renlund sekr. Tel. 072-7294006

Lasse  Ledel kassör. Tel: 0346-43164

Gert Svensson styrelseledamot Tel. 0346-96231

Sven-Åke Bengtsson suppleant Tel. 0346-15618

Sven-Erik Bengtsson suppleant Tel. 0706-008346