Falkenbergsalliansens seriespel sommaren 2017
 
 Sommarspelet sker med två sjulagsserier och en åttalagsserie, där lagen möts två gånger. Speldag är fredag förmiddag, med spelstart kl. 09.00. Samtliga matcher spelas till 13. Eftersom det vid ett antal tillfällen behövs 32 banor blir det under hela sommaren spel på banor som är anpassade till denna situation.
 
För spelare som representerar lag från Falkenbergs Bouleallians gäller följande: Spelare skall vara medlem i den alliansförening vederbörande spelar för, vara medlem i alliansen samt ha betalat spelavgift för den tid serien omfattar. Om ett Lag från Falkenbergs Bouleallians består av spelare från två klubbar skall spelare vara medlem i en av dessa samt ha betalat spelavgift för den tid serien omfattar.
 
Tävlingsbestämmelser:
Svenska Bouleförbundets regler gäller generellt för seriespelet, med nedanstående avvikelser:
 
Om lillen under spelet förflyttas mer än en tänkt bana i sidled – eller in på en bana, där ett annat möte pågår – är den ”död” Samma bestämmelse gäller för klot. Vid lilleutkast gäller att det ena laget kastar ut den vid match ett och tre samt att det andra laget kastar ut den vid match två och fyra. Lagen lottar före mötet om ordningen vid lilleutkast och den som vinner lotten bestämmer utkastens ordning.
 
Övriga bestämmelser:
Träningskast får göras av spelare (reserv) före matchstart och mellan matcher. Dock bör träningskast ske med försiktighet och träningsskott får inte förekomma, om det pågår matchspel på angränsande bana.
 
Ett lag består av fyra dubbelpar samt två reserver. Reserverna kan vid behov bytas in en gång. Om spelare ersatts av reserv och någon av spelarna – av rimligt skäl – inte kan fortsätta spelet får utbytt spelare återgå till spelet, förutsatt att båda lagens ledare ger sitt medgivande.
 
Om två spelare har en fullgod motivering för att inte kunna spela alla fyra matcherna i seriespelet, kan dessa två utgöra en spelare i laget. Dispens söks hos seriekommittén som också tillhandahåller ansökningsblankett.
 
Om något lag inte kan ställa upp med full bemanning kan laget spela med reducerad bemanning och acceptera den försvagning detta innebär. Lag som i ett schemalagt möte inte får några motståndare vinner mötet med 10-6.
 
Allmänt gäller att banorna inte skall dras.
 
Vid sommarens seriespel kommer vi – vid spelet i Falkenberg – att försöka ha en tjänstgörande domare, vars uppgift inte enbart är att vara mätdomare utan också att öka de spelandes kunskap om Svenska Bouleförbundets regler.
 
 ”Hemmalagets” lagledare ansvarar för att resultatet noteras på anslagstavlan
samt insändes via mail till ovekalle@telia.com eller via sms till 0705-50 39 97.