FALKENBERGSALLIANSENS SERIESPEL VINTERN 2019/2020
 
Spelet sker med 11 lag i varje serie.
Speldag är fredag fm och fredag em. Serierna växlar mellan förmiddag och eftermiddag.
Förmiddagsspelet startar kl. 08.15.
Eftermiddagsspelet startar kl. 13.00.
I pausen mellan förmiddagsspel och eftermiddagsspel skall hallen vädras!
 
För spelare som representerar lag från Falkenbergs Bouleallians gäller följande: Spelaren skall vara medlem i den förening vederbörande representerar, vara medlem i alliansen samt ha betalat alliansens spelavgift för den tid serien omfattar.
 
Tävlingsbestämmelser:
Svenska Bouleförbundets regler gäller generellt för seriespelet, med nedanstående avvikelser:
 
För utkast av godkänd lille gäller minst 0,5 meter från snöre på långsida och minst 1 meter från snöre på kortsida. Om lillen under spelet förflyttas mer än en tänkt bana i sidled – eller förflyttas in på en bana som används för ett annat möte – är den ”död”.
 
Samtliga matcher börjar på 2–2. När domaren/ tidtagaren – efter de förutsättningar som just då råder – finner det vara lämplig avbryter vederbörande match som inte är färdigspelad. Därefter spelas påbörjad omgång färdig, plus ytterligare en omgång. Om resultatet då är lika sker särspel. Vid särspel disponerar samtliga spelare ett klot. Det lag som efter särspelet har ett klot närmast lillen erhåller ett poäng. Om lillen går ”död” under särspelet räknas omgången som spelad och det lag som har klot kvar får poängen. Har båda lagen klot kvar sker ett nytt särspel.
 
Träningskast får göras av spelare (reserv) före start och mellan matcher. Dock bör träningskast ske med försiktighet och träningsskott får inte förekomma, om det pågår matchspel på angränsande bana.
 
Ett lag består av fyra dubbelpar samt två reserver. Reserverna kan vid behov bytas in en gång. Om spelare ersatts av reserv och någon av spelarna – av rimligt skäl – inte kan fortsätta spelet får utbytt spelare återgå till spelet. Detta förutsatt att båda lagens ledare ger sitt medgivande.
 
Om två spelare har en fullgod motivering för att inte kunna spela alla fyra matcherna i seriespelet, kan dessa två utgöra en spelare i laget. Dispens söks hos seriekommittén.
 
Om ett lag inte kan ställa upp med full bemanning kan laget spela med reducerad bemanning och acceptera den försvagning detta innebär. Lag som inte får någon motspelare vinner mötet med 10–6.
 
Hemmalaget ser till att banorna blir iordningställda efter avslutat spel. På grund av problem med damm avstår vi tills vidare från att dra banorna efter avslutat spel.
Allmänt gäller att banorna inte skall dras efter inledande träning.
 
”Hemmalagets” lagledare ansvarar för att matchresultatet noteras på anslagstavlan och insändes via sms till 0705-503997 eller via mail till ovekalle@telia.com.