Så här är hemsidan disponerad.

 

I HUVUDMENYN, den översta menyraden, hittar du sju HUVUDRUBRIKER. Under varje Huvudrubrik finns en textsida.

 

När du klickar på en Huvudrubrik kommer det också upp en ny menyrad med UNDERRUBRIKER.

 

När du klickar på en Underrubrik kommer det upp en ny sida. I några fall finns där SIDORUBRIKER som leder till nya sidor.

 

Tabellen nedan är en schematisk bild av menystrukturen. I den vänstra kolumnen finns Huvudrubrikerna. I nästa kolumn finns Underrubrikerna och därefter de Sidorubriker som förekommer.

 

I den andra kolumnen från höger finns en mycket kort sammanfattning av inehållet i den textsida som resp rubrik står för. Till höger därom finns en länk till textsidan i fråga.

HUVUDMENY    UNDERMENY   

    Undermenyns

    vänstermarg

  

INNEHÅLL

 

Länk till

sidan

1.A SIDAN    >>   >>   Öppningssidan     >>>
OM BOULESPEL    >>   >>   Kort historik    >>>
    Hur man spelar boule   >>    Liten lärobok   >>>
    Spelregler   >>   Sv Bouleförb:s   >>>
        "En god regel"    Några regelråd   >>>
    Spela bättre    >>   Olas råd & rön    >>>
        Teknik     ------"------    >>>
        Taktik     ------"------    >>>
TÄVLINGAR   >>    >>   Om utbudet   >>>
    Seriespelet   >>   Bl.a. RESULTAT   >>>
        Tävlingsbestämmelser   För seriespelet    >>>
        Spelprogram     ------"------    >>>
        Deltagande lag   I seriespelet    >>>
    Lördagstävlingar   >>    Progr+RESULTAT    >>>
    Sanktionerade tävlingar   >>    Progr närområdet    >>>
    Tävlingsformer   >>    Monrad t.ex.   >>>
ORGANISATION   >>    >>    Om styrelse etc   >>>
    Kommittéer och Hallvärd   >>   Deras organisation    >>>
KLUBBAR   11 klubbar    >>    En sida per klubb    >>>
ARKIV   >>    >>     ---   >>>
    Stadgar   >>    Alla årgångar    >>>
    Föreningsstämmor   Protokoll    Prot sedan 2006     >>>
    Samrådsgruppen   >>    Prot sedan 2011    >>>
    Styrelsen   Protokoll + Årsredovisn    Prot sedan 2010    >>>
KONTAKT            ---   >>>
    Gästa oss   >>    Om uthyrning    >>>
    Medlem?   >>    Att bli medlem    >>>
    Adressbok   >>    Alla med uppdrag    >>>