HjärtLung

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Klubben bildades i samband med tillkomsten av Alliansen och har nu omkring 70 medlemmar, alla tillhörande HjärtLung. Intresserade boulespelare, som tillhör den föreningen, är välkomna som medlemmar i gemenskapen.

Du kan läsa mer om HjärtLung i rutan under denna presentation.

Kontaktperson

Mats Larsson,

 

Speltider i Boulecenter

Vi har tillgång till inom- och utomhusbanor på följande tider.

   Måndag 13:00 - 16:00

   Torsdag 09:00 - 12:00

HjärtLung deltar med två lag i Alliansens seriespel vintern 2022/2023

Lagledare:
Lag Vit: Göran Skoglund och Lars-Erik Byström

Lag Blå: Börje Johansson

Här har du länk till HjärtLungs egen hemsida.

Hjärt- och Lungsjukas förening i Falkenberg bildades 1944 av patienter från Lia sanatorium. Till en början bara en förening för lungsjuka i Falkenberg, senare tillkom hjärtsjuka medlemmar.

Föreningen arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

I dag arbetar föreningen med hjälp och stöd till hjärt- och lungsjuka och deras familjer. Föreningen har eftervårdsombud dels för hjärta och dels för lunga, medlemmar som arbetar förebyggande och stöttar sjuka. HjärtLung arbetar med friskvård, bland annat kursverksamhet, gymnastik, vattengymnastik och sittgymnastik, dessa aktiviteter är anpassade till sjukdomsbilden. Utöver detta anordnas utflykter, promenader och många av medlemmarna spelar boule. Föreningen har två träningstider i boulecenter och c:a 70 medlemmar är aktiva i boulespelet som ger, motion god kamratskap och glad samvaro.