Inom HjärtLung Falkenberg finns ett starkt intresse för aktiviteter som boule, vattengympa, priffe, promenader etc. Vi är dryga 350 medlemmar varav ett sextiotal spelar boule.
Vi vänder oss till HjärtLung sjuka och dess närstående samt stödmedlemmar, dvs alla är välkomna i föreningen och dess aktiviteter.


Kontaktperson

Mats Larsson, tel 070 697 7068

 

Speltider i Boulecenter

Vi har tillgång till ett antal banor för inomhus- respektive utomhusspel på följande tider.

   Måndag 13:00 - 16:00

   Torsdag 09:00 - 12:00


Seriespel
HjärtLung deltar med två lag i Alliansens seriespel.
Lagledare Lag Blå: Börje Johansson

Lagledare Lag Vit: Göran Skoglund


Hemsidor
- På HjärtLung boule hemsida  kan du få mer information om bland annat aktiviteter och medlemmar inom boulen.
- På Riksförbundet HjärtLung Falkenberg hemsida finns mer information om övriga aktiviteter inom föreningen.