Årstad SPF

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

Klubbens bakgrund. I Årstads SPF förening är intresset stort för boule. Vi kallar oss för Årstads SPF boule och är ett 60 tal medlemmar,  mest från Årstads gamla storkommun.

Kontaktperson   Johnny Karlsson.
Tel: 0706-74 01 26.
E-post: johnny.ka43@gmail.com
 

Nya medlemmar, som också är medlemmar i SPF,

är välkommna i gemenskapen.

Speltider i Boulcenter

Vi har tillgång till ett antal banor inomhus

-tisdag 13.00- 1600

-torsdag 1300- 1600

På sommaren spelar vi utomhus på banor i Slöinge

Samma dagar: 13.30-17.00.

Årstad SPF boule deltar med ett lag i alliansens seriespel vintern 2021/2022

Lagledare:
 

Årstad   Inger Sjunnesson Davidsson och Lilian Larsson