Kommittéer

Fastighet 2021

Eilert Eskelid, styr, sammank

Leif Qvarford, Tullbron, el

Kalle Blucker, SPF
Thore Malmgren, SPF
Sten Ivarsson, Veteranerna
Bertil Berggren, SPF

Banor 2021

Kurt Larsson.Styrelsen, sammank

Jan-Inge Andersson, Veteranerna

Rolf Bengtsson, HjärtLung

Jan-Ove Carlsson, Tullbron
Lars Öberg, SPF

Caférörelse & hallvärdar 2021

Lennart Henriksson, Falkboule.

Lotteri 2021

Heimo Käki, Styrelsen

Mats Gustavsson, Styrelsen

Sponsring 2019

Stig Andersson, Styrelsen

Serie och tävling 2021

Ove Johansson. Styrelsen

Bengt Johansson, HjärtLung

Uthyrning 2021

Lennart Henriksson, Falkboule

Sjukvård 2021

Mona Larsson Percat, Tullbron
Gunvor Byström, HjärtLung

hallvärdar 2022

1    Varje klubb skall tjänstgöra så många veckor som motsvarar antalet fullbetalande  medlemmar, fördelat över kalendeåret.

2   Vessige och Årstad skall tjänstgöra mellan 1/10 och 31/3. Även PRO skall tjänstgöra under denna tid.