Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress finns i Adressbok under Kontakt >>>

Kommittéer

Fastighet 2017

Björn Lindell. Sammankallande
Kenneth Wisén. Styrelsen

Kjell Berglund

Romano Percat. Bygg

Leif Qvarford. El

Helge Bloch. Bygg, ark

Kalle Blucker
Thore Malmgren
Sten Ivarsson
Bertil Berggren

Banor 2016

Kurt Larsson. Sammankallande

Ingvar Albrektsson, Tullbron

Rolf Bengtsson, HjärtLung

Gunne Haraldsson, SPF

Eije Eliasson, Veteranerna

Kaférörelse & Hallvärdar 2017

Lennart Henriksson, styrelsen

Lotteri 2017

Bertil Svensson, Styrelsen

Heimo Käki, Styrelsen

Sponsring 2017

Romano Percat, Styrelsen

Stig Andersson, Styrelsen

Serie och tävling 2017

Ove Johansson. Styrelsen

Stig Andersson, Styrelsen

Uthyrning 2017

Lennart Henriksson, Styrelsen

Sjukvård

 

Hallvärdar 2017

1    Varje klubb skall tjänstgöra så många veckor som motsvarar antalet fullbetalande  medlemmar, fördelat över kalendeåret.

2   Båtklubben, Vessige och Årstad skall tjänstgöra sammanlagt 4 veckor (1+1+2) Dessa veckor ska förläggas mellan 1/10 och 31/3. Även PRO skall tjänstgöra under denna tid.Tjänstgöringsschema 2018-01-01 – 2019-01-01
                                                                                        
Vecka       Klubb              
01-05         Tullbron
06-10        HjärtLung
11-12          PRO
13-18          SPF
19-20         Falkboule
21-24         Veteranerna
25               Lejonen
26-30        Tullbron
31-35         SPF
36-37        Falkboule
38-39        Lejonen
40-44        HjärtLung
45-47         Veteranerna
48               Vessige
49-50        Årstad
51-52         PRO