Kommittéer

Fastighet 2022

Eilert Eskelid, styr, sammank

Leif Qvarford, Tullbron, el

Kalle Blucker, SPF
Thore Malmgren, SPF
Sten Ivarsson, Veteranerna
Bertil Berggren, SPF

Banor 2022

Jan-Inge Andersson, Vet. sammankallande,
Rolf Bengtsson, HjärtLung,
Bengt-Arne Nelson, Tullbron
Lars Öberg, SPF,
Eilert Eskelid, Styrelsen
Kurt Larsson, Vet. är resurs

Caférörelse & hallvärdar 2022

Lennart Henriksson, Falkboule.

Lotteri 2021

Eilert Eskelid, Styrelsen
Ove Johansson, Styrelsen

Sponsring 2022

Margareta Edman, Styrelsen

Serie och tävling 2022

Ove Johansson. Styrelsen

Bengt Johansson, HjärtLung

Uthyrning 2022

Gun-Britt Karlsson, Styrelsen

Sjukvård 2021

Mona Larsson Percat, Tullbron
Gunvor Byström, HjärtLung

hallvärdar 2023

1    Varje klubb skall tjänstgöra så många veckor som motsvarar antalet medlemmar, fördelat över kalendeåret.

2   Vessige och Årstad skall tjänstgöra mellan 1/10 och 31/3. Även PRO skall tjänstgöra under denna tid.