kommittéer

Fastighet 2023/2024

Eilert Eskelid, SPF, sammank

Kalle Blucker, SPF
Thore Malmgren, SPF
Sten Ivarsson, Veteranerna
Bertil Berggren, SPF

Banor 2023/2024

Jan-Inge Andersson, Vet. sammankallande,
Rolf Bengtsson, HjärtLung,
Bengt-Arne Nelson, Tullbron
Lars Öberg, SPF,
Eilert Eskelid, SPF
Kurt Larsson, Vet. är resurs

Caférörelse & hallvärdar 2023/2024

Lennart Henriksson, Falkboule.

Lotteri 2023/2024

Eilert Eskelid, SPF
Ove Johansson, Styrelsen

Sponsring 2023/2024

Margareta Edman, Styrelsen

Serie och tävling 2023/24

Ove Johansson. Styrelsen

Bengt Johansson, HjärtLung

Uthyrning 2023/2024

Gun-Britt Karlsson, Styrelsen

Sjukvård 2023/2024

Mona Percat Larsson, Tullbron
Gunvor Byström, HjärtLung

hallvärdar 2024

1    Varje klubb skall tjänstgöra så många veckor som motsvarar antalet medlemmar, fördelat över kalendeåret.

2   Vessige och Årstad skall tjänstgöra mellan 1/10 och 31/3.