Båtklubben

Nedanstående personers adress, telefonnummer och e-postadress hämtar du genom att klicka på Adressbok.

 

Båtklubben är ett gäng pensionärer från Falkenbergs Båtsällskap som tycker det är roligt att spela boule samt ha en social kontakt, främst under vinterhalvåret då båtverksamheten ligger nere. Vi är för närvarande bara 12 medlemmar som spelar på tisdagar mellan klockan 09.30-12.00 samt i bland fredagar från 17.00, detta mest för en trevlig samvaro. Vi deltar inte i några tävlingssammanhang utan spelar endast för vårt eget nöjes skull.
 
Båtklubbens deltagande i boulespel har många år på nacken och började en gång i tiden när vi spelade i gamla visningshallen, för att sedan flytta till Smedjeholmen och senast där vi nu är, i Boulecentrum. Vi är medlemmar i Alliansen sedan denna bildades och deltar i jourtjänsten. Flera av oss var också med och byggde hallen som vi nu förfogar över och spelar i.
 
Kontaktperson   Rolf Nilsson.