Styrelsen 14/11

 

Protokoll från mötet finns här nedan. Här är de viktigaste frågorna.

 

1.Tillbyggnaden

Tilltänkta byggare dröjer med sina offerter. Risk finns att byggstarten måste senareläggas men bygget bör ändå kunna stå klart till utomhussäsongen.

 

2. Luften i Hallen

Se artikel >>>.

 

3. Medlemsutvecklingen

Antalet medlemmar som betalar full avgift, 600 kr/år, minskar och den ekonomiska utvecklingen färgas av detta. Årets resultat ser ut att bli kanske 30 000 kr sämre än i fjol.

 

Styrelsen kommer att vidta åtgärder för att försöka bryta den negativa trenden och återfå en positiv medlemsutveckling.

 

4. Flaggning vid medlems dödsfall

Samrådsgruppen hade föreslagit att flagging ska ske på dödsdagen eller påföljande dag. Den gängse regeln är dock att flaggning i anslutning till dödsdagen endast sker vid den dödes bostad.

Styreslen beslöt, bl.a. av detta skäl, att flagging vid Boulecenter p.g.a. dödsfall ska ske endast en gång och då på begravnings-dagen. 

Det ankommer på den avlidnes hemmaklubb att instruera hallvärdarna om när, och för vem, flaggning ska ske.

 

5. Allianstävlingar på lördagar

Tävlingar kommer att ordnas för Alliansens medlemmar ett par lördagar per månad. Följande tävlingar är spikade:

- 9 dec (Obs söndag!) trippel, Monrad, 5 omgångar

- 15 dec dubbel, Monrad. Endast för medlemmar utan spellicens

- 12 jan dubbel

 

Fler tävlingar följer.

 

Spelavgift för samtliga tävlingar är 50 kr varav hälften går till priser och hälften till arrangerande klubb.

 

Anmälningstid etc för varje tävling kommer att anslås i Boulecenter och på Hemsidan.

 

2012-11-14/MT